NAJNOVIJE OBJAVLJENO

Seoba ptica

Seoba omogućava pticama da mijenjaju sredinu usljed nepovoljnih prilika (vrijeme, hrana). Postoje dnevna i sezonska pravilan i nerpavilna kretanja. Seoba jeste ikorištavnje resursa u različitim...

Stradanje divljih životinja u saobraćaju

Poseban dio programa popisivanja i praćenja biodiverziteta, a ujedno i evidencije ugrožavajućih faktora za biodiverzitet predstavlja program praćenja stradanja divljih životinja u saobraćaju širom...

Čudesna seoba ždralova preko naših krajeva

Čudesna seoba ždralova preko naših krajeva Ždral je ptica koja tokom ljeta gnijezdi u močvarama i vlažnim područijima sjeverne i istočne Evrope i po Sibiru,...

Ubijanje sova zbog sujevjerja

Ubijanje sova zbog sujevjerja Iako u prirodi svaka vrsta ima svoju izuzetno značajnu ulogu u ekološkim lancima ishrane, teško da se može naći vrsta koja...

Stršljenovi i druge ose

Stršljenovi i druge ose Ako ubijete osu, ona ispušta hemijski signal koji obavještava druge ose u gnijezdu da je ona napadnuta i to može...

Uspješno spašavanje bijelih roda iz Gradiške

Uspješno spašavanje bijelih roda iz Gradiške U selu Vrbaška nedaleko od Gradiške krajem juna spašena su dva napuštena ptića bijele rode. Radnici Elektrodistribucije Gradiška,  na...

Podizanje šuma uz baru Odmut kod Šamca

Podizanje šuma uz baru Odmut kod Šamca Od nekadašnjih nepreglednih šuma hrasta lužnjaka u Posavini su danas ostali samo fragmenti i pojedinačna stabla. Slično stanje...

Močvare i bare Posavine – staništa koja nepovratno nestaju

Močvare i bare Posavine – staništa koja nepovratno nestaju Posavina u najširem smislu obuhvata niziju uz rijeku Savu na sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i...

Životinje u gradovima

Životinje u gradovima U Banjaluci i drugim gradovima, divlje životinje se najčešće pojavljuju u pograničnim naseljima, voćnjacima ili oko kontejnera i deponija otpada. Širenje gradova...

Dabrovi se vraćaju na svoja staništa

Dabrovi se vraćaju na svoja staništa Dabrovi (Castor fiber) su naši najkrupniji glodari, teški većinom oko 20 kg, a dugi oko 1 m. Dabrovi vode...