Podizanje šuma uz baru Odmut kod Šamca

1556
views

Podizanje šuma uz baru Odmut kod Šamca

Od nekadašnjih nepreglednih šuma hrasta lužnjaka u Posavini su danas ostali samo fragmenti i pojedinačna stabla. Slično stanje je i sa ostalim nizijskim šumama oko rijeka i močvara u Posavini. Posebno se obale vodenih staništa krče i degradiraju, zatrpavaju otpadom i zarastaju.

Akcija pošumljavanja na bari Odmut (c) Nataša Stjepanović

Kompleks Tišina i Odmut nalazi se uz rijeku Savu i sastoji se iz bara Mala i Velika Tišina, kanala Žandrak i bare Odmut, a naše udruženje je ovaj kompleks kroz dosadašnje projekte biološki istražilo, promovisalo kao vrijedno prirodno područje, te pokrenulo proces proglašenja zaštićenog područja na nivou opštine Šamac. Pored zona važnih za floru i faunu, pojedini dijelovi kompleksa su prilagođeni za ribolov, posjetu i izlete, pa se kao takvi aktivno koriste. S obzirom na to, na pojedinim lokacijama zabilježeno je zarastanje alohtonom vegetacijom, odlaganje otpada, krčenje autohtone vegetacije i sječa šume. Iz tih razloga nepohodno je kroz povremene aktivnosti revitalizacije i uređenja popravljati status ekosistema ovog kompleksa što smo započeli ovom akcijom.

Pošumljavanje autohtonim vrstama za nizijske poplavne šume (hrast lužnjak, poljski jasen, bijela topola, bijela vrba) (c) Jovica Sjeničić

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta (DIZB) je 01.04.2017. godine organizovalo uređenje i pošumljavanje dijela obala bara Tišina i Odmut. Na površini od oko 5000 m2 krčena je alohtona vegetacija, pripremljen teren za sadnju, prikupljen otpad, uređen prilaz vodi, i zasađeno 100 sadnica sa busenom autohnonih vrsta drveća: hrasta lužnjaka, poljskog jasena, bijele vrbe, crne topole. Dva osnovna cilja ove akcije su: započeti aktivnosti na adaptaciji prostora oko bara za posjetioce i izletnike, te revitalizovati uništene ekosisteme na iskrčenim dijelovima obale i time stvoriti bolje uslove za opstanak faune i flore ovog kompleksa.

Uspješno realizovana akcija (c) Jovica Sjeničić

U akciji je učestvovalo 25 volontera DIZB-a, Crvenog krsta Šamac, Sportsko-ribolovnog društva „Šamac“, te vatrogasna jedinica Šamac i mještani Grebnica i Tišine. Akciju je odobrila i podržala opština Šamac, a dio sadnica donirao je Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Šuma Srpske. Nakon radne akcije za učesnike je organizovan ručak i druženje na ribarskoj stazi bare Tišina.

Autor: Slaviša Stjepanović