Seoba ptica

3345
views

Seoba omogućava pticama da mijenjaju sredinu usljed nepovoljnih prilika (vrijeme, hrana). Postoje dnevna i sezonska pravilan i nerpavilna kretanja.

Seoba jeste ikorištavnje resursa u različitim geografskim područpijima gdje je npr hrana dostupnija ili gdje su bolji uslovi za gniježđenje.

Neke vrste migiraju postepeno i nečujno, dok su druge okupljaju u masnovna jata i bučni su.

Odavno se prati i zapaža fenomen seobe ptica. Još je i Aristotel opisivao i tumačio seobu ptica i smatrao da laste npr. zimuju kao žabe, zakopene u mulju. Prorok Jeremija navodi tačnost i red u prirodi opisujući pravilnost seobe ptica. Crteži u Egiptu prikazuju gusku crvenovoljku Branta ruficollis koja zimuje u dolini Nila.

Čigra u letu (c) Jovica Sjeničić

Većinom se ptice sele u pravcu sjever – jug (laste), dok se neke vrste sele u pravcu istok – zapad (patke iz istočne Evrope ili istočne Azije sele se na obale Zap. Evrope i Mediterana gdje zimuju). Albatrosi i burnice sele kružeći oko Antarktika u smjeru istoka jeder nad talasima i hrane se ribama bez slijetanja na kopno sve do gnježđenja. Neke ptice u tropskim oblastima sle se od povratkina do povratnika sjver-jug prateći kišnu sezonu.

USLUGA EKOSISTEMA OPIS PRIMJER
Usluge podrške usluge koje su neophodne

za proizvodnju svih ostalih

usluga ekosistema

Formiranje zemljišta, fotosinteza, kruženje

nutrijenata (N, P), deponovanje ugljenika (C), prirodna, staništa za biljne i životinjske vrste…

Usluge snabdijevanja proizvodi koji se dobijaju od

ekosistema

Prirodna hrana (divljač, riba, biljke, gljive i sl.), svježa voda, tehničko i ogrjevno drvo, trska, genetski resursi, biohemikalije,  prirodni lijekovi, resursi za ukrase (abonos, drveće, kamenje i sl.)…
Usluge regulisanja koristi koje se dobijaju od regulisanja

procesa ekosistema

Regulisanje kvaliteta vazduha, regulisanje

klimatskih promjena, zaštita od poplava, sprječavanje erozije, prečišćavanje i flitriranje vode, regulisanje bolesti i štetočina, regulisanje prirodnih štetnosti…

Kulturne usluge nematerijalne koristi koje

ljudi dobijaju od ekosistema

Rekreacija i odmor za lokalno stanovništvo i turiste, poligon za naučna istraživanja i ekskurzije, čuvanje lokalne tradicije, duhovno obogaćivanje, razvoj znanja, samoupoznavanje…

 

Postoje tri globalna seobena sistema: afričko-evroazijski, istočnoazijsko-australijski i američki sistem. Postoji i podjela na seobene puteve močvarica, šljukarica i grabljivica.

Neke vrste sele preko širokih prostranstava a neke prate uske koridore. Laste sele u širokom području preko Evrope, Mediterana i Sahare. Škanjci osičari jedre šprateći uzlazna strujanja toplog vazduha, planijske lancei i linije obala, te se okupljaju na moreuzima oput Bosfra i Gibratlara.