O nama

Internet portal „Priroda i mi“ objavljuje naučno-popularne i stručno-informativne tekstove, fotografije i video snimke sa aktuelnim i zanimljivim temama iz oblasti biologije, ekologije i zaštite prirode. Osnovan je od strane Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta i njegovi osnovni ciljevi su:

  • upoznavanje javnosti sa prirodom naših prostora,
  • objektivno informisanje javnosti o stanju i ugroženosti prirode,
  • podsticanje ljudi na istraživanje prirode i obrazovanje o prirodi,
  • promocija održivih i zdravih navika u vezi sa očuvanjem prirode,
  • popularizacija naučno-istraživačkog rada i naučnika.

Portal uređuju ljudi različitih struka koje su bliske prirodnim i biotehničkim naukama (biologija, zaštita životne sredine, šumarstvo, poljoprivreda…).

Članci su raspoređeni u nekoliko tematskih cjelina:

Divlje vrste  – upoznajte ugroženu, rijetku, endemičnu, zaštićenu biljnu ili životinjsku vrstu sa područja BiH i zemalja najbližeg okruženja;

Prirodna područja – prikaz određenog zaštićenog prirodnog područja, vrijednih i rijetkih staništa, Natura2000 područja, prirodnih ekosistemskih, geoloških, hidroloških i dr. vrijednosti sa područja BiH i zemalja najbližeg okruženja;

Zaštita prirode u praksi – aktuelni projekti vladinih i nevladinih organizacija, ekološki problemi lokalnih zajednica, prikaz rezultata istraživačkog/zaštitarskog projekta itd.;

Čovjek i priroda – primjeri dobrih praksi u zaštiti prirode, predstavljanje zanimanja ili

održivih djelatnosti čovjeka koje štite prirodu;

Svijet nauke – opšti poznati fenomeni, pojave, procesi, naučne metode istraživanja iz domena prirodnih, biotehničkih ili medicinskih nauka;

Život istraživača – prikaz života i najvažnijih djela starijih i savremenih naučnika i stručnjaka koji su dali doprinos nauci i zaštiti prirode ili zaštiti životne sredine;

Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta (DIZB) je mala organizacija koja funkcioniše kao mreža istraživača – većinom biologa ili ekologa koji se bave proučavanjem i istraživanjem biodiverziteta (divljih vrsta i ekosistema), a na osnovu podataka koje prikupljamo planiramo i realizujemo razne aktivnosti na zaštiti prirode i na razvoju potencijala biodiverziteta

Aktivnosti DIZB-a su: 

  • Istraživački programi (terensko proučavanje ptica, riba, sitnih sisara, insekata);
  • Akcije praktične zaštite prirode (postavljanje vještačkih gnijezda za ptice, akcije uređenja i čišćenja, pošumljavanje, prihranjivanje divljih životinja, rehabilitacija divljih životinja i sl.);
  • Inicijative i kampanje za zaštitu područja prirode u saradnji sa drugim organizacijama i insititucijama;
  • Predavanja, radionice, rad sa medijima, izložbe i sl.