Stradanje divljih životinja u saobraćaju

1844
views

Poseban dio programa popisivanja i praćenja biodiverziteta, a ujedno i evidencije ugrožavajućih faktora za biodiverzitet predstavlja program praćenja stradanja divljih životinja u saobraćaju širom BiH. Ova aktivnost posebno je važna zbog toga što u BiH ne postoji ni organizacija ni institucija koja prati stradanje divljih životinja u saobraćaju. Prema tome, broj i vrste nastradalih životinja, kao i područja koja su najkritičnija i za divlje životinje i za vozače ostaju većinom nepoznata.

Srne često stradaju u saobraćaju, ali vozači zbog straha od kazne izbjegavaju prijavljivati te slučajeve

Pri sudaru prevoznih sredstava (najčešće u drumskom saobraćaju) i divljih životinja nastaju šteta i za prirodu i za privredu i za građane (vozače). Stradanje životnja na putevima uzrokovano je izgradnjom i položajem saobraćajnica u staništima divljih životinja i na njihovim seobenim putevima. Jedan od uzroka stradavanja su i blizina saobraćajnica i poljoprivrednih područja koja takođe predstavlaju izvor hrane i stanište divljih životinja.

O najkritičnijim tačkama stradanja životinja nema podataka (c) Jovica Sjeničić

Pored krupnih sisara (divlje svinje, srne, medvjed itd.), posebno su ugroženi sitniji sisari (kune, ježevi, glodari), ptice te gmizavci (gušteri, zmije, kornjače) i neki vodozemci.

U BiH i zemljama regiona ne sprovode se obinjije studije koje prate uticaj saobraćaja na populacije divljih životinja, a takođe ni na uticaj divljih životinja na bezbijednost saobraćaja na pojedinim kritičnim mjestima. Ovakva istraživanja doprinose rasvjetljavanju povezanosti ovih faktora i njihovim međusobnih uticaja, te mogu biti dobra alat u planiranju trasa saobraćajnica i druge infrastrukture.

Ježevi vjerovatno najviše stradaju u saobraćaju zbog instiktivnog sklupčavanja u slučaju opasnosti (c) Jovica Sjeničić

Ovaj program Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta većinom se odvija nesistematskim istraživanjima, tj. slučajnim prikupljanjem podataka na svim saobraćajnicama. Vrsta se identifikuje i fotografiše, uzimaju se podaci o datumu nalaza i stanju životinje, opis lokacije (po mogućnosti GPS koordinate) i druge okolnosti koje se smatraju bitnim.

Prikupljanje podataka o nastradalim jedinkama divljih životinja u saobraćaju (c) Jovica Sjeničić

Autor: Jovica Sjeničić